2007 topics : Vlaamse successierechten

Belgie - Brussel - Wallonie

Begunstigden van de vrijstelling van successierechten op de gezinswoning

Progressievoorbehoud inzake successierechten - Verklaring van voorheen gedane schenkingen

Schenking onder opschortende voorwaarde - Beding van aanwas en successierecht