Vorming voor notarissen in 2006

2007

Actualia inzake verkoopakten

27 november 2006
- Model koopakte
- Toepassingsgebied art. 9 W. Succ.
- Nieuw bodemsaneringsdecreetVorming voor notarissen in andere jaren: 2004 - 2005 - 2007 - 2008

Vorming aan de universiteit: Leuven, Gent, Brussel

Notarissen in 2006 : Tijdschrift - Maandblad - Rechtskronieken - Geschriften - Boeken