Vorming voor notarissen in 2007

Vrijdag 1 juli 2007- Recente wetgeving

Hervorming echtscheidingsrecht

Echtscheding door ondelinge toestemming

Fiscaliteit alimentatievorderingen

Onbeslagbaarheid hoofdverlijfplaats zelfstandige

Erfrecht samenwonenden

Algemeen reglement op de elektrische installaties

Opheffing bij eenzijdige akte

Wijzigingen notariswet en hypotheekwet

De nieuwe huurwet

Vorming voor notarissen in andere jaren: 2004 - 2005 - 2006 - 2008

Notarissen in 2007 : Tijdschrift - Maandblad - Rechtskronieken - Geschriften - Wetboek