Stedenbouw: 9 dagdagelijkse cases in het notariaat

1. Wijziging van gebruik en bestemming: Brussel - Vlaanderen - Wallonie

2. Wijziging van aantal woongelegenheden
: Brussel - Vlaanderen - Wallonie

3. Verkaveling
: Brussel - Vlaanderen - Wallonie

4. Voorkooprechten: Brussel - Vlaanderen - Wallonie

5. Stedenbouwkundige vergunning
: Brussel - Vlaanderen - Wallonie

6. Stedenbouwkundig attest: Brussel - Vlaanderen - Wallonie

7. Verjaring van bouwmisdrijven
: Brussel - Vlaanderen - Wallonie

8. Notariele informatieplicht
: Brussel - Vlaanderen - Wallonie

9. Zonevreemd: Brussel - Vlaanderen - Wallonie