De notaris en de onverdeeldheid

Onverdeelheden die onstaan na echtscheiding of ingevolge nalatenschap kunnen aanleiding geven tot conflicten tussen de eigenaars. Het is steeds mogelijk om voor de rechtbank de uitonverdeeldheidtreding te vorderen.

Het proces-verbaal van opening van werkzaamheden (art 1213 Ger.W)

verwittiging van de boedelnotaris: door een partij

oproeping van partijen: minstens bij aangetekend schrijven

de inventaris: art 1328 BW bij onbinding huwelijskgemeenschap en ook art 1212 Ger. W voorziet het opmaken van een boedelbeschrijving

het proces-verbaal: voorafgaande uiteenzetting: oorzaak onverdeelheid, vonnis, identiteit partijen

vertegenwoordiging van een partij door een advocaat

de schuldeisers

Het opmaken van de staat van vereffening en verdeling

- De staat van vereffening met het ontwerp van verdeling

- Het voorafgaand deskundig onderzoek

- De voorafgaande verkopingen

- Eventueel: een tussentijds proces-verbaal van beweringen en zwarigheden: beoordeling door de rechtbank

- Aanmaning om inzage te nemen van de vereffeningsstaat

Het opmaken van het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden

 

 

Het proces-verbaal van loting/toewijzing van de gevormde kavels

 

2747.com / law / notary / undivided estate

contact

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Huwelijksvermogenrecht

Familiaal vermogensrecht