Katholieke Universiteit Leuven

Opstellen van notariele akten (1986-2001)

Deel 1
Verkoop uit de hand - Vrijwillige openbare verkoop

Deel 2
Gerechtelijke verkopen - Verkopen van roerend goed - Huur - Handelshuur - Pacht

Deel 3
Erfpacht - Opstal - Leasing - Verkavelings- en basisakte - Lening - Opheffing - Ruil - Afstand-deling - Volmacht - Erfdienstbaarheid

Deel 4
Vennootschapsakten