Katholieke Universiteit Leuven

Grondige studie van het registratie- en successierecht

Algemeen deel
Taal - Termijn - Betaling - Plaats - Teruggave - Controle - Bewijsmiddelen - Verjaring - Inlichtingen - Afhankelijke en onafhandelijke bepalingen - Opschortende en ontbindende voorwaarde

Bijzonder deel
Huwelijkscontracten
Verkopen (uit de hand of openbaar)
openbare verkopingen van lichamelijk roerende goederen
Andere overdrachten (gelijkgesteld met verkoop van een onroerend goed)
Basisakte
Verkavelingsakte
Ruilingsakte
Hypothecaire lening
Onherroepelijke volmacht tot hypotheceren
Vennootschapsakten
vzw - stichting
Volmacht
Adoptieakte
Akte erkenning buitenhuwelijks kind
Akte toestemming tot huwen
Echtscheidingsakten
Huurcontracten
Schenkingsakten
Ascendentenverdeling
Verdelingsakten - Akten afstand-deling
Giften tussen echtgenoten tijdens huwelijk
Notariele testamenten