Vrije Universiteit Brussel anno 1991: professor Helene Casman

Notarieel familierecht

Het huwelijk - Huwelijkscontracten - Wijzigingen van huwelijksstelsel

Contracten voor feitelijke gezinnen - Afstamming - Pleegvoogdij. Adoptie. Volle adoptie

Overeenkomsten feitelijke scheiding - Echtscheiding onderlinge toestemming

Schenkingen - Testamenten

Notarieel familierecht