Opstellen van akten en notariele praktijk : Familie- en familiaal vermogensrecht

Erfrecht

Voorwerp van het erfrecht


Openvallen van de nalatenschap en hoedanigheden vereist om te erven


De wettelijke toewijzing van de nalatenschap


Bedingen omtrent niet-opengevallen nalatenschappen