Opstellen van akten en notariele praktijk : Familie- en familiaal vermogensrecht

Overlating van familiebedrijvenSchenking van de familieondernemingWet op de erfregeling inzake landbouwbedrijven

Wet betreffende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw

De wet tot regeling van de kleine nalatenschappen