Opstellen van akten en notariele praktijk : Familie- en familiaal vermogensrecht

Testamenten

Definitie

Grondvereisten
Toestemming
Handelingsbekwaamheid

Interpretatie van testamenten

Vorm van het testament
Het openbaar testament - Het internationaal testament - Het eigenhandig testament


Inhoud van het testament
Legaten
Bijzondere clausules


Registratie van het testament bij het centraal register voor uiterste wilsbeschikkingen

Na het overlijden
De testamentuitvoerder
Opening - rangschikking onder de minuten
Eigendomsoverdracht, inbezitstelling en legaatsafgifte


De notaris en de euthanasiewet