Katholieke Universiteit Leuven
Opstellen van akten en notariele praktijk

Familie- en familiaal vermogensrecht (2000-2002)

Deel 1
Erfrecht - Inbreng en inkorting van giften

Deel 2
De Schenking - vereffeningen-verdelingen - overlating van familiebedrijven - testamenten

Deel 3
Huwelijksgoederenrecht - Samenwoningsrecht (zie: 2007)

Notarieel familierecht