Notarieel familierecht : Familie- en familiaal vermogensrecht (2000-2002Deel 3 (2007)

Huwelijkscontract: Begrip - contractuele vrijheid / beperkingen
Wettelijk stelsel - Algehele gemeenschap - Scheiding van goederen

Ontbinding, vereffening, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
Oorzaken van ontbinding - Ogenblik van ontbinding - Bekendmaking van ontbinding
Post-communautaire onverdeeldheid
Boedelbeschrijving
Overlevingsrechten
Vereffeningsverrichtingen:
Samenstelling massa's - Vergoedingen - Lasten en schulden - Verrekening - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten

Wijziging huwelijkscontracten
Grondvoorwaarden - Vormvereisten - Procedure

Gerechtelijke scheiding van goederen
Gronden - Vorderingsrecht - Rechtspleging - Publiciteit - Tenuitvoerlegging - Gevolgen - Verzet

Wettelijke samenoning, feitelijke samenwoning en samenlevingscontracten
Tontine en aanwasbedingen - Andere beschermingstechnieken tussen ongehuwd samenwonenden


Notarieel familierecht