Vrije Universiteit Brussel 2007

Brussels
Beginselen van notarieel recht

Notariele boekhouding (2006).

Gerechtelijk privaatrecht in verband met het notariaat
(1996).