Identificatie van getuigen

Artikel 12 tweede lid notariswet anno 2007:
De akten vermelden eveneens de namen, de gebruikelijke voornamen en de woonplaats van de in de artikelen 10 en 11 bedoelde getuigen, alsook de plaats waar en de datum waarop de akten worden verleden.

naam

gebruikelijke voornamen

woonplaats

Om een authentieke akte te kunnen verlijden moet de notaris soms beroep doen op getuigen:

- instrumenterende getuigen: testament, blinden, doven, niet in staat te tekenen (artikel 10 notariswet);

- attesterende getuigen: identificatie van een partij (artikel 11 notariswet)

De identificatie van de getuigen met hun naam, gebruikelijke voornamen en woonplaats is op straffe van nietigheid van de akte als authentieke akte voorgeschreven (artikel 114 notariswet)

Niet alleen de identifiactie van de getuigen met hun naam, gebruikelijke voornamen en woonplaats is op straffe van nietigheid voorgeschreven. Ook de bijstand van instrumenterende getuigen is op straffe van nietigheid voorgeschreven. 

Notariele akte in 2007  : Topics - dialogen - clausules