Bijstand van instrumenterende getuigen

Artikel 10 notariswet is integraal is op straffe van nietigheid van de akte als authentieke akte voorgeschreven (artikel 114 notariswet).

Artikel 10 legt de bijstand van instrumenterende getuigen op in volgende gevallen:

openbare testamenten

akten die een herroeping van openbare testamenten inhouden

wanneer één van de partijen:
- niet in staat is te ondertekenen
- niet kan ondertekenen,
- blind
- of doofstom is.

Het internationaal testament

Een akte zonder de bijstand van instrumenterende getuigen in de gevallen waar dit vereist is volgens artikel 10 zal geen autheticiteit verkrijgen.

Maar de bijstand van instrumenterende getuigen op zichzelf is niet voldoende om de akte authenticiteit te verlenen. Er is bovendien vereist dat de getuigen op de juiste manier worden geidentificeerd in de akte.

Notariele akte in 2007  : Topics - dialogen - clausules