Getuigen bij een notariële akte

 

1. Bij bij het verlijden van openbare testamenten en van akten die een herroeping van die testamenten inhouden zijn ofwel 2 getuigen ofwel 2 notarissen vereist

2. Wanneer één van de partijen niet in staat is te ondertekenen of niet kan ondertekenen, blind of doofstom is zijn ofwel 2 getuigen ofwel 2 notarissen vereist

3. De getuigen moeten de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en kunnen ondertekenen.

4. Niemand van het notariskantoor mag optreden als getuige, ook niet de familie van de notaris

5. De legatarissen, hun familie, noch hun personeelsleden mogen optreden als getuigen in een openbaar testament

 

De notaris en het testament
Territoriale bevoegdheid van de notaris Registratierechten op een testament