Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk

Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen

Afdeling 1. Taakverdeling
Artikel 14 tot 18

Afdeling 2. Bewaring van de minuut
Artikel 19 tot 23

Afdeling 3. - Verdeling van het ereloon
Onderafdeling 1. Verdeling van het ereloon tussen notarissen die verschillende partijen vertegenwoordigen: art. 24 - art. 25

Onderafdeling 2. Gerechtelijke aanstelling: art. 26

Onderafdeling 3. Betaling van het ereloon : art. 27