Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk

Hoofdstuk IIIRegels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen: Taakverdeling - Bewaring van de minuut - Verdeling van het ereloon

Afdeling 2. Bewaring van de minuut

Artikel 19 : Soort akte

Artikel 20 :  Rechtenaandeel

Artikel 21 :  Individueel akkoord tussen de notarissen

Artikel 22 : Aangewezen in een vonnis

Artikel 23 : Onderhandse akten en de aangiften van nalatenschap