Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen

Afdeling 2. Bewaring van de minuut

Artikel 22. In afwijking van de voorgaande bepalingen, wordt, in geval twee of meer notarissen door de rechter aangesteld worden, de minuut gehouden door de notaris die als eerste in het vonnis of arrest aangewezen wordt, behoudens andersluidende bepaling in de beslissing.
Commentaar : Dit artikel vereist geen bijzondere toelichting. De oplossing is geïnspireerd op de regel van artikel 1214 Ger.W.