law : notary : zoning
Notarieel bestuursrecht

Overdracht van een onroerend goed

Verplichtingen van de notaris bij alle akten houdende overdracht van onroerende goed:
Uitdrukkelijke verplichtingen - Informatie- en advesplicht

Publiciteit
142 DORO
139 DORO

Onderhandse overeenkomst
Verplichte vermeldingen

Notariele akte
Verplichte vermeldingen