Notarieel bestuursrecht

Overdracht van een onroerend goed

Verplichtingen van de notaris bij alle akten houdende overdracht van onroerende goed:
Uitdrukkelijke verplichtingen - Informatie- en advesplicht

Bouwmisdrijven


Verkoop van een zonevreemd gebouw


Controle stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsverguinning, ...


Perceel bouwgrond