Bronnen der verbintenissen: Overeenkomsten

Algemene principes van contractenrecht: wilsautonomie, wilsovereenstemming, de overeenkomst strekt partijen tot wet, uitvoering te goeder trouw

Geldigheidsvereisten: wilsovereenstemming, handelingsbekwaamheid, voorwerp, oorzaak

Totstandkoming: onderhandelingen, aanbod, aanvaarding, pre-contractuele aansprakelijkheid, weigering tot contracteren

Interpretatie van overeenkomsten: de gemeenschappelijke bedoeling van partijen

 

2747.com / law / obligation / agreement

contact

Verbintenissenrecht

Burgerlijk recht

Strafrecht

Notarieel recht

Overeenkomstenrecht