Natuurlijke verbintenis tot alimentatie

Er bestaan een aantal wettelijke en conventionele onderhoudsvorderingen.

Daarnaast kan iemand zich moreel verplicht voelen in te staan voor het onderhoud van iemand anders.
In dat geval kan er sprake zijn van een natuurlijke verbintenis.
In dat geval kan er ook sprake zijn van een vergeldende schenking.
Het onderscheid kan vaag zijn.

De wettelijke grondslag voor de natuurlijke verbintenis is te vinden in artikel 1235 BW.

De regels van het verbintenissenrecht zijn van toepassing op de natuurlijke verbintenis tot alimentatie:
- de alimentatie gaat over op de rechtsopvolgers
- het bewijs

Voorbeeld:
Alimentatie tussen feitelijk samenwonenden.