Boek III. Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk V. - Tenietgaan van de verbintenissen

Art. 1234. Verbintenissen gaan teniet :

  Door betaling,

  Door schuldvernieuwing,

  Door vrijwillige kwijtschelding,

  Door schuldvergelijking,

  Door schuldvermenging,

  Door verlies van de zaak,

  Door nietigverklaring of vernietiging,

  Door de werking van de ontbindende voorwaarde, die in het vorige hoofdstuk is bepaald,

  En door verjaring, die het onderwerp van een afzonderlijke titel uitmaakt.