Boek III. Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk V. - Tenietgaan van de verbintenissen

Art. 1234. Verbintenissen gaan teniet :

Afdeling I. - Betaling

Afdeling II. - Schuldvernieuwing

Afdeling III. - Kwijtschelding van schuld

Afdeling IV. - Schuldvergelijking

Afdeling V. - Schuldvermenging

Afdeling VI. - Verlies van de verschuldigde zaak

Afdeling VII. - Vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van de overeenkomsten


Art. 1315 BW