Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel III : Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk V : Tenietgaan van de verbintenissen (art. 1234 - 1314)

Afdeling I. - Betaling

  § I. Betaling in het algemeen
 
  § II. Betaling met indeplaatsstelling
 
  § III. Toerekening van betalingen

  § IV. Aanbod van betaling en consignatie: art. 1257 ev BW
 
  § V. Boedelafstand