Verbintenissenrecht in 2007

Onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling 
Over de leer der oneerlijke bedingen in de WHPC en het KB van 12 januari 2007

Contractanten en derden:
Relativiteit en tegenwerpelijkheid van contracten
derde-medeplichtigheid en actio pauliana
sterkmaking en schijnvertegenwoordiging
derdenbeding en rechtstreekse vordering

Pijnpunten bij het opstellen van consortium- en andere overeenkomsten met meer dan twee partijen

Wat als het vermogen gaat schuiven?
Casuistiek rond zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en vermogensverschuiving zonder oorzaak.