Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel IV. - Verbintenissen buiten overeenkomst

Hoofdstuk I. - Oneigenlijke Contracten

...
Art. 1377. Wanneer een persoon die bij vergissing meende schuldenaar te zijn, een schuld betaald heeft, is hij gerechtigd het betaalde van de schuldeiser terug te vorderen.

  Dit recht houdt evenwel op wanneer de schuldeiser, ten gevolge van die betaling, zijn titel vernietigd heeft, behoudens het verhaal van degene die betaald heeft, op de werkelijke schuldenaar.