Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel IV. - Verbintenissen buiten overeenkomst

Hoofdstuk I. - Oneigenlijke Contracten

....
Art. 1378. Indien hij die ontvangen heeft, te kwader trouw was, moet hij niet alleen het kapitaal teruggeven, maar ook de interesten of de vruchten, te rekenen van de dag van de betaling.