Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel IV. - Verbintenissen buiten overeenkomst

Hoofdstuk I. - Oneigenlijke Contracten

.....
Art. 1380. Indien hij die een zaak te goeder trouw ontvangen heeft, die zaak verkocht heeft, moet hij alleen de verkoopprijs teruggeven.