Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen
Hoofdstuk II. Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn

Afdeling I. - Toestemming

Art. 1109. Geen toestemming is geldig, indien zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst of door bedrog verkregen.

Art. 1118. Benadeling

Art. 1119. In het algemeen kan niemand zich verbinden of iets bedingen in zijn eigen naam, dan voor zichzelf.

Art. 1120. Sterkmaking.

Art. 1121. Bedingen ten behoeve van een derde.

Art. 1122. Men wordt geacht te hebben bedongen voor zichzelf en voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is of uit de aard van de overeenkomst voortvloeit.

Art. 1123 BW.
2747.com / law / Verbintenissenrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht