Belgisch Burgerlijk Wetboek

Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen: Artikel 1101. Een contract is een overeenkomst waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden iets te geven, te doen, of niet te doen.

Hoofdstuk II. Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn: Art. 1108. Tot de geldigheid van een overeenkomst zijn vier voorwaarden vereist : De toestemming van de partij die zich verbindt; Haar bekwaamheid om contracten aan te gaan; Een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis; Een geoorloofde oorzaak van verbintenis.

Hoofdstuk III. Gevolgen van de verbintenissen

Hoofdstuk IV. Verschillende soorten van verbintenissen (art. 1168 - 1233)

Hoofdstuk V. Tenietgaan van de verbintenissen (art. 1234 - 1314)

Hoofdstuk VI. Bewijs van de verbintenissen en bewijs van de betaling (art. 1315 - 1369)

 

2747.com / law / verbintenissenrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht