Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk II. Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn

Art. 1108 BW

Afdeling I. - Toestemming: dwaling, geweld, bedrog, benadeling, sterkmaking, beding ten behoeve van derde, voor zichzelf en zijn erfgenamen

Afdeling II. - Bekwaamheid van de contracterende partijen: minderjarigen, onbekwaamverklaarden

Afdeling III. - Voorwerp en inhoud van de contracten: zaken in de handel, soortzaken, toekomstige zaken, overeenkomst over een niet opengevallen nalatenschap

Afdeling IV. - Oorzaak

Hoofdstuk III. Gevolgen van de verbintenissen

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht