Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk IV. - Verschillende soorten van verbintenissen

Afdeling I. - Voorwaardelijke verbintenissen.
§ 1. De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten. Art. 1168-1180
§ II. Opschortende voorwaarde. Art. 1181-1182
§ III. Ontbindende voorwaarde. Art. 1183-1184

Afdeling II. - Verbintenissen met tijdsbepaling. Art. 1185-1188

Afdeling III. - Alternatieve verbintenissen. Art. 1189-1196
 
Afdeling IV. - Hoofdelijke verbintenissen.
§ 1. Hoofdelijkheid tussen schuldeisers. Art. 1197-1199
§ II. Hoofdelijkheid tussen schuldenaars. Art. 1200-1216

Afdeling V. - Deelbare en ondeelbare verbintenissen. Art. 1217-1219
§ I. Gevolgen van de deelbare verbintenis. Art. 1220-1221
§ II. Gevolgen van de ondeelbare verbintenis. Art. 1222-1225

Afdeling VI. - Verbintenissen onder strafbeding. Art. 1226-1233

Hoofdstuk V. Tenietgaan van de verbintenissen