Voorwaardelijke verbintenissen
Hoofdstuk 1 : Begrip en indeling :  3. Indeling van de voorwaarden
Men kan voorwaardelijke verbintenissen op verschillende manieren indelen.
3.4 Volgens het al dan niet geoorloofd karakter der voorwaarde

Art. 1172. BW : Iedere voorwaarde die bestaat in iets dat onmogelijk is, of met de goede zeden strijdig is of door de wet verboden, is nietig en maakt de overeenkomst die ervan afhangt, nietig.