Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen
- Hoofdstuk IV. - Verschillende soorten van verbintenissen

- Afdeling I. - Voorwaardelijke verbintenissen: 2006

§ 1. De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten
....
Art. 1174. BWIedere verbintenis is nietig, wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde van de zijde van degene die zich verbindt.

Art. 1175 BW
....

Art. 1178 BW

§ II. Opschortende voorwaarde. Art. 1181-1182
§ III. Ontbindende voorwaarde. Art. 1183-1184