Voorwaardelijke verbintenissen
Hoofdstuk 1 : Begrip en indeling :  3. Indeling van de voorwaarden
Men kan voorwaardelijke verbintenissen op verschillende manieren indelen.
3.3 Volgens de afhankelijkheid van de voorwaarde van de wil van de partijen
...
Art. 1174. BW : Iedere verbintenis is nietig, wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde van de zijde van degene die zich verbindt.

Klassieke opvatting - Moderne opvatting


Artikel 1174 BW wordt aangevuld door artikel 1178 BW : de vervulling van de voorwaarde.