Voorwaardelijke verbintenissen : Begrip en indeling : 5. De vervulling van de voorwaarde

5.1 De interpretatie van de voorwaarde

Artikel 1175 BW herinnert eraan dat iedere voorwaarde moet worden vervuld op zodanige wijze als partijen het waarschijnlijk gewild en verstaan hebben.

Dit is een herhaling van het gemene recht (art.1156 BW ) inzake uitlegging van overeenkomsten.