Voorwaardelijke verbintenissen : Begrip en indeling : 5. De vervulling van de voorwaarde

5.2 De invloed van de tijdsbepaling

Partijen doen er goed aan om als voorwaarde te stellen dat een bepaalde gebeurtenis al dan niet zal plaatsvinden binnen een bepaalde termijn.

De wetgeving (art. 1176 BW) voorziet een regeling waardoor partijen in de onzekerheid komen wanneer de gebeurtenis lange tijd op zich laat wachten en zij geen termijn zijn overeengekomen.

Wie zijn huis verkoopt op voorwaarde dat de koper een lening krijgt, kan lang moeten wachten. Het zou immers  kunnen dat de koper ooit een lening zal krijgen. Wanneer dat weten we niet. Daarom is het aan te raden als voorwaarde te stellen dat men zijn huis verkoopt op voorwaarde dat de koper binnen de maand een lening verkrijgt. Is er binnen de maand geen lening (wat kan gevraagd worden aan de koper) dan is er geen verkoop. (art. 1176 BW).