Voorwaardelijke verbintenissen : De vervulling van de voorwaarde
Verhinderen of teweegbrengen van de voorwaarde:  de regel van artikel 1178 BW

De verhindering van de vervulling van de voorwaarde

Indien de voorwaarde zich normalerwijze, dus zonder tussenkomst van de schuldenaar, zou hebben voorgedaan, maar zich niet heeft voorgedaan omwille van de tussenkomst van de schuldenaar, kan men spreken van verhindering van de vervulling van de opschortende voorwaarde.