Voorwaardelijke verbintenissen : De vervulling van de voorwaarde
Verhinderen of teweegbrengen van de voorwaarde:  de regel van artikel 1178 BW

De fout van de schuldenaar

Een fout van de schuldenaar is vereist opdat de schuldeiser zich zou kunnen beroepen op artikel 1178 BW.

De schuldenaar treedt niet foutief op wanneer hij een recht uitoefent.
Wanneer bij verkoop van een woning de koper wel de onderhandse verkoopsovereenkomst ondertekent, maar weigert de notariele akte te ondertekenen, kan de verkoper hem dagvaarden in ontbinding van de verkoopsovereenkomst.
De verkoper die daarbij een vergoeding met betalen aan de vastgoedmakelaar verhindert zelf niet de vervulling van de voorwaarde van verkoop door de makelaar door te dagvaarden in ontbinding van de onderhandse verkoopsovereenkomst. De verkoper oefent hier immers een recht (art. 1184 BW) uit.