Voorwaardelijke verbintenissen : De vervulling van de voorwaarde
Verhinderen of teweegbrengen van de voorwaarde:  de regel van artikel 1178 BW

Sanctie

Een letterlijke lezing van artikel 1178 BW brengt men zich mee dat de schuldeiser geen vrede moet nemen met een schadevergoeding voor het verlies van kans dat de voorwaarde in vervulling zou zijn geggaan.

Maar bij verkoop van een woning onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening door de koper, waarbij de verkoper kan bewijzen dat de koper het bekomen van zijn eigen lening foutief heeft verhinderd, kan men zich afvragen of de verkoper baat heeft bij de regel van artikel 1178 BW. Wanneer de woning (mits hypothecaire lening) het voornaamste vermogensbestanddeel van de koper vormt, zal een veroordeling tot het betalen van de kooprijs beter vermeden worden. In dat geval zal de verkoper beter vrede nemen met een schadevergoeding.