Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

- Hoofdstuk IV. - Verschillende soorten van verbintenissen

- Afdeling I. - Voorwaardelijke verbintenissen:

§ 1. De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten

Art. 1179 BW : De vervulde voorwaarde werkt terug tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan. Indien de schuldeiser overleden is voordat de voorwaarde vervuld is, gaan zijn rechten op zijn erfgenaam over.