Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

- Hoofdstuk IV. - Verschillende soorten van verbintenissen

- Afdeling I. - Voorwaardelijke verbintenissen:

§ 1. De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten

Art. 1174 BW
....
Art. 1178 BW
....

Art. 1180 BW De schuldeiser kan, voordat de voorwaarde vervuld is, alle handelingen tot bewaring van zijn recht verrichten.


§ II. Opschortende voorwaarde. Art. 1181-1182 - § III. Ontbindende voorwaarde. Art. 1183-1184