Voorwaardelijke verbintenissen : De gevolgen van de ontbindende voorwaarde

De gevolgen van de vervulling van de ontbindende voorwaarde

De terugwerking van de ontbindende voorwaarde: artikel 1183 BW.

Uitzonderingen op de terugwerkende kracht:
- partijen kunnen overeenkomen dat de ontbindende voorwaarde niet zal terugwerken
- normale daden van bewaring en beheer
- de vruchten die het goed tijdens de wachttijd heeft opgebracht
- tenietgaan van het goed: art. 1182 BW.