Voorwaardelijke verbintenissen : 3. Indeling van de voorwaarden
Men kan voorwaardelijke verbintenissen indelen volgens de afhankelijkheid van de voorwaarde van de wil van de partijen: De moderne opvatting

De klassieke opvatting

1. De verschillende soorten voorwaarden
-Toevallig is de voorwaarde die uitsluitend van het toeval afhangt (art. 1169 BW)
- Een potestatieve voorwaarde is een onzekere gebeurtenis die de schuldenaar of schuldeiser kan doen plaatsvinden of verhinderen (art. 1170 BW)
- Volgens artikel 1174 BW is iedere verbintenis nietig, wanneer ze is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde van de zijde van diegene die zich verbindt.
- De gemengde voorwaarde hangt af van de wil van de schuldeiser of de schuldenaar en de wil van een bepaalde derde. Bijvoorbeeld: Ik beloof je een boek als ik trouw met Phaedra Hoste.


2. De nietigheid van de louter potestatieve voorwaarde
Een verbintenis aangegaan onder opschortende voorwaarde die louter potestatief is langs de zijde van de schuldenaar is nietig. (art. 1174 BW)