Voorwaardelijke verbintenissen : Hoofdstuk 2 : de gevolgen van de opschortende voorwaarde

De gevolgen van de opschortende voorwaarde tijdens de wachttijd

1. De rechten verbonden aan een voorwaardelijke rechtshandeling kunnen nog niet worden uitgeoefend
- Geen (bewarend) beslag (art. 1415, tweede lid Ger.W.)
- Geen zijdelingse vordering


2. Juridische bescherming van de verwachting van de voorwaardelijke schuldeiser
Artikel 1180 BW verruimt de bescherming van artikel 1178 BW.3. Het juridisch bestaan van de voorwaardelijke verbintenis tijdens de wachttijd
Cassatie 9 februari 1933 - Cassatie 5 juni 1981