Voorwaardelijke verbintenissen :  Hoofdstuk 3 : De gevolgen van de ontbindende voorwaarde

De rechtspositie van de partijen tijdens de wachttijd


1. De voorwaardelijke verbintenis heeft volledige uitwerking
Tijdens de wachtperiode heeft de verbintenis onder ontbindende voorwaarde haar volledige uitwerking, alsof ze zuiver en onvoorwaardelijk was.


2.  Recht van de schuldenaar op de loyale vervulling van de voorwaarde