Voorwaardelijke verbintenissen :  Hoofdstuk 4 : De draagwijdte van de terugwerking van de vervulde voorwaarde

De rol van de retroactiviteit van de vervulde voorwaarde


De artikelen 1179 en 1183 BW verlenen uitdrukkelijk terugwerkende kracht aan de vervulde voorwaarde.

Toch zijn er heel wat uitzonderingen op deze terugwerkende kracht:
- de risicoleer (artikel 1182 BW)
- het recht op de vruchten
- de daden van beheer

Zakelijke werking van de vervulde ontbindende voorwaarde